Algemene voorwaarden

Indien je een shoot bij mij boekt gelden er een aantal algemene voorwaarden. Je gaat automatisch met deze algemene voorwaarden akkoord bij het boeken van een shoot.

Definities

1. Nina Guiking: Nina Guiking Photography, gevestigd te Wageningen onder KvK nr. 75417049
2. Klant: Degene met wie Nina Guiking een overeenkomst is aangegaan
3. Partijen: Nina Guiking en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, producten en diensten die Nina Guiking aanbiedt.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Nina Guiking kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij fysieke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de shoot.
4. Nina Guiking is niet verantwoordelijk voor onverwachte bijkomende kosten, zoals voor een penning om toegang te hebben voor een locatie of een boete omdat er geen toegang was gevraagd voor de locatie. Mocht een penning of toestemming nodig zijn moet dit geregeld en betaald worden door de klant.

5. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Nina Guiking worden aangepast.

De shoot
1. Wanneer u een fotoreportage geboekt heeft, gaat u automatisch akkoord met alle voorwaarden. Wanneer u het niet eens bent met één of meerdere voorwaarde(n), dient u dit d.m.v. schriftelijk contact aan te geven.
2. De kosten van een shoot zijn exclusief eventuele reiskosten.
3. Voor de shoot wordt een datum, tijd en locatie gekozen die voor Nina Guiking en de klant beiden schikt. In geval van onverwachte tegenslagen (ziek dier, overlijden van een naaste, ziekte klant, etc.) of een slechte weersituatie (regen, onweer, dikke mist, sneeuwstorm, etc.) mag de shoot worden afgezegd door Nina Guiking of door de klant. Bij het verzetten komen geen extra kosten, indien de locatie hetzelfde blijft. Wanneer de locatie verandert kunnen de reiskosten aangepast worden.

4. Een shoot kan 5 werkdagen voor de afgesproken datum kosteloos worden geannuleerd. Dit houdt in dat de shoot in zijn geheel gecanceld wordt en niet verplaatst wordt. Wanneer de annulering niet op tijd aangegeven wordt, zal er 50% van de kosten in rekening worden gebracht.
5. Het afgesproken bedrag van de shoot, inclusief reiskosten, wordt na de shoot gefactureerd. Dit bedrag moet binnen de termijn van 14 dagen worden overgemaakt.

Producten en diensten
1. De klant krijgt het afgesproken aantal foto’s uit het gekozen pakket. Pakketten worden vastgesteld na het uitkiezen van de foto’s in de online uitkiesgalerij. De mogelijkheid om van pakket te wisselen is niet meer mogelijk nadat de factuur verzonden is. 
2. Mocht de klant extra foto’s willen nabestellen tussen pakketten in of boven het hoogste pakket, komen deze kosten bovenop de huidige pakketprijs.
3. De klant mag de foto’s op groot formaat zonder logo niet online delen. Deze foto’s  zijn voor privé gebruik zoals afdrukken, vergrotingen of fotoalbums. De webformaat foto’s met logo mogen wel online gedeeld worden.
4. Klachten of opmerkingen over het geleverde product dienen binnen 7 dagen na het ontvangen van de foto’s te worden aangegeven bij Nina Guiking/

5. De producten die Nina Guiking levert zijn persoonlijk gemaakt voor de klant, daarom is teruggave van geld niet mogelijk.

Levering
1. De door Nina Guiking opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien de klant extra foto’s nabestelt zal de levertijd langer worden. Dit is afhankelijk van de grootte van uw nabestelling. Indien van toepassing wordt dit gecommuniceerd met de klant.
3. De levertijd kan ten alle tijden aangepast worden als er bij Nina Guiking een onverwachte tegenslag komt. Indien van toepassing wordt dit duidelijk gecommuniceerd met de klant.

Prijzen
1. Alle prijzen die Nina Guiking hanteert zijn in euro’s en exclusief eventuele overige kosten zoals reis- of verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die Nina Guiking hanteert voor producten of diensten kan Nina Guiking te allen tijde wijzigen.

3. Verhogingen van kostprijzen die Nina Guiking niet kon voorzien ten tijde van het maken van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst de ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5. Nina Guiking doet mee aan de kleineondernemersregeling (KOR) en berekent geen BTW aan klanten. Er wordt geen BTW vermeld en gerekend op de facturen.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Nina Guiking gerechtigd een boete in rekening te brengen.
2. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst van Nina Guiking, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Nina Guiking te betalen.

Intellectueel eigendom
1. Nina Guiking behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle producten.
2. Nina Guiking is vrij om de foto’s overal te publiceren en te gebruiken voor zowel zakelijke als commerciële doeleinden. Dit kan onder andere op social media of de website zijn.

3. De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media of elders op internet.
4. Het bewerken van de foto’s door de klant zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden.
5. Het is voor de klant niet toegestaan om foto’s door te geven aan (commerciële) bedrijven zonder toestemming van Nina Guiking.

Geüpdatet op 27 september 2020

Scroll naar top